Asis-t Corrosie

Isolatie nieuws

Op het gebied van de isolatietechniek speelt er de komende jaren het besef dat onze energiebronnen niet onuitputtelijk zijn. Dit dwingt ons na te denken over nieuwe wegen die we moeten inslaan om de beschikbare energie op een zo efficiënt mogelijke wijze te gebruiken.  Isolatietechnieken en materialen zullen door dit proces veranderen om in te spelen op de veranderende vraag naar manieren van energievoorziening.

Op het gebied van materialen zijn bijvoorbeeld Aerogel en Conti Thermo Protect een voorbeeld van innovatieve technieken die , op een aantal gebieden , nieuwe mogelijkheden bieden om uw installaties beter en economischer te isoleren .

Asis-t begeleidt sinds begin 2017 een nieuwbouw project in de petrochemie waar  Pyrogel wordt toegepast. Het gebruik van dit materiaal leidt tot technische aanpassingen  in diverse  isolatie-specificaties , Asis-t zorgt voor duidelijke richtlijnen waarmee de aanpassingen naadloos worden opgenomen in de specificaties . 

Sinds het voorjaar van 2015 is H.N Tersteeg , eigenaar van Asis-t , gecertificeerd als International CINI insulation Inspector . Reeds 4 bedrijven hebben Asis-t gebruikt om hun isolatiewerk te laten inspecteren en/of een second opinion te laten uitvoeren . Hieruit zijn een aantal  findings  naar voren gekomen die de opdrachtgevers in staat hebben gesteld hun isolatietoepassingen te verbeteren .

Deel dit bericht