Isolatie advies

Asis-T kan op een aantal terreinen binnen de verschillende isolatiedisciplines een rol spelen in begeleiding en uitvoering. Het is voor bedrijven van het grootste belang dat er op een eenduidige manier wordt gewerkt om aan de kwaliteitseisen van klanten, opdrachtgevers etc te voldoen. Het is niet meer voldoende om goed vakmanschap te tonen, ook op het gebied van kwaliteitsborging, milieu, safety, rapportage etc moet een bedrijf voldoen aan een groot aantal eisen.

Ervaring

Asis-T kan door een jarenlange ervaring in projectbegeleiding en uitvoering zorgen voor een optimale ondergrond waarop U en Uw bedrijf kunnen presteren. Ook door het vooraf goed doorlopen van een project kunnen er tijdig en zonder teveel oponthoud problemen worden geindentificeerd en opgelost. “Een goed begin is het halve werk” zegt men dan altijd.

Uitvoering

De uitvoering van isolatiewerken is in handen van Asis-T een zorg minder voor Uw bedrijf. Op het gebied van zowel warme als koude isolatie staat Asis-T klaar om met gebruik van moderne middelen Uw projecten tot een goed einde te brengen.

Het tijdig opleveren met een goede kwaliteit conform de eis van Uw klant is een van de speerpunten van ons beleid.
De eisen op het gebied van isolatie en isolatietechniek, zoals verwoord en aangeduid in het CINI verhaal, kunnen voor sommige bedrijven een stap te ver zijn, toch kan Asis-T hierin een rol spelen door het implementeren van de CINI eisen in Uw organisatie op een wijze die is afgestemd op de mogelijkheden en capaciteiten zoals die aanwezig zijn in Uw organisatie. 

Het uitvoeren van inspecties tijdens turn-arounds en stops is een van de specialiteiten van Asis-T. Door onze kennis en ervaring zijn er niet veel problemen die Asis-T niet zou kunnen oplossen. Heldere rapportages en verslagen zijn uiteraard een must tijdens dit soort werkzaamheden, geen mistige teksten maar duidelijke verslaglegging is iets wat Asis-T als geen ander beheerst. 

Door gebruik te maken van de aanwezige kennis bij diverse instanties en branche-organisaties kan Asis-T know-how samenbrengen die voor klanten op allerlei isolatiegebied een oplossing kan zijn.  

Asis-T volgt de innovaties op het bebied van isolatiematerialen en technieken op de voet. Op dit ogenblik zijn wij bezig met het begeleiden van werkzaamheden met Pyrogel, Cryogel en Thermoprotect. Deze producten bieden kansen voor energiebesparing en bieden mogelijkheden  op het gebied van de bestrijding en het voorkomen van Corrosie onder isolatie. CUI is in de Petrochemie en op andere Industriele plants een groot probleem. Asis-t kan uw organisatie hierbij ondersteunen.

Advies, project-ondersteuning of een second opinion?

Asis-t helpt u graag!