Asbest

De wet– en regelgeving voor bedrijven is de afgelopen jaren veranderd en op een aantal punten verzwaard, vooral het vermoeden van asbest in de arbeidssituatie kan bedrijven verplichten tot het nemen van een aantal maatregelen die de gezondheid van mens en zijn milieu waarborgen.

Preventief

Asis-T kan binnen uw bedrijf zorgen voor duidelijkheid over eventuele toekomstige problemen met betrekking tot asbesttoepassingen en kan U adviseren wat voor Uw bedrijf de oplossing kan zijn in het geval van een reeds geconstateerd probleem. Via de link www.ascert.nl kunt u op de hoogte blijven van wet- en regelgeving op asbestgebied.

Als er een probleem is

Er zijn diverse situaties denkbaar waarbij bedrijven tegen asbesttoepassingen in hun bedrijfsgebouwen en projecten aanlopen, vooral als dit onverwachts gebeurt kan dit grote gevolgen hebben voor zowel de bedrijfsactiviteiten als de gezondheid van werknemers en/of eventuele bezoekers en andere belanghebbenden.

Om e.e.a. niet te laten escaleren kan Asis-T de situatie voor uw bedrijf en/of organisatie dmv een aantal direct te nemen maatregelen onder controle brengen. Vaak zijn de eerste uren in zo’n situatie van cruciaal belang, met het binnen korte tijd samenbrengen van de benodigde kennis kan het probleem snel worden onderzocht en kan het oplossen van het ontstane probleem worden aangepakt.

Ieder bedrijf wat actief is in de asbestverwijdering of asbestinventarisering ( volgens de het nieuwe certificatieschema XIII a ) in de nederlandse Industrie loopt  vaak tegen onvoorziene problemen op. Asis-t is in deze gevallen een partner om op te vretrouwen door onze jarenlange ervaring in Petrochemie en aanverwante bedrijven.

Heldere rapportage door Asis-T naar bedrijfsleiding en/of directie zorgt voor een duidelijke blik op de gang van zaken en geeft U rust in de organisatie. Onvolkomenheden en onduidelijkheden worden op deze wijze snel onderkend en kunnen niet meer voor onwelkome verrassingen zorgen.

Advies, project-ondersteuning of een second opinion?

Asis-t helpt u graag!